LỊCH BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN GIẢI CHÂU Á

 
Ngày Giờ Trận Đấu Châu Á Tài Xỉu Châu Âu
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT0-1  Thailand U23   vs Iraq U23  
3/4 : 0
-0.98
3/4 : 0
0.80
3.80
4.67
3.80
1.55
 
0.90
2 3/4
0.90
Trực tiếp: SCTV15, BDTV
FT0-0  South Korea U23   vs North Korea U23  
0 : 1/4
0.88
0 : 1/4
0.94
2.80
2.09
2.80
3.50
 
0.92
1 3/4
0.88
Trực tiếp: SCTV15, BDTV
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT3-0  South Korea (W)   vs Vietnam (W)  
0 : 3 1/4
0.99
0 : 3 1/4
0.83
11.85
1.03
11.85
14.70
 
-0.87
4 1/4
0.65
Trực tiếp: SCTV15, BDTV
FT3-1  North Korea (W)   vs Japan (W)  
1/4 : 0
0.80
1/4 : 0
-0.98
2.85
2.95
2.85
2.30
 
0.97
1 3/4
0.83
Trực tiếp: SCTV15
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT3-2  Australia (W) U16   vs Bangladesh (W) U16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FT1-2  North Korea (W) U16   vs Japan (W) U16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT2-2  Việt Nam U21   vs Singapore U21  
0 : 1 1/4
-0.93
0 : 1 1/4
0.74
4.30
1.48
4.30
4.75
 
0.80
3
1.00
Trực tiếp: K+PM
FT1-2  Malaysia U21   vs Thailand U21  
3/4 : 0
0.91
3/4 : 0
0.91
3.70
3.90
3.70
1.68
 
0.81
2 3/4
0.99
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT1-1  Vietnam U23   vs Uzbekistan U23  
3/4 : 0
0.98
3/4 : 0
0.86
3.40
4.90
3.40
1.65
 
-0.96
2 1/4
0.78
Trực tiếp: VTV6, VTV2
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
05/0123h00  U.A.E.   vs Bahrain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/0117h00  Thailand   vs India  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/0120h00  Australia   vs Jordan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/0123h00  Syria   vs Palestine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/0115h00  South Korea   vs Philippines  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/0117h30  China   vs Kyrgyzstan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/0120h00  Yemen   vs Iran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/0120h00  Vietnam   vs Iraq  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/0123h00  Saudi Arabia   vs North Korea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/0117h00  Qatar   vs Lebanon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/0120h00  Turkmenistan   vs Japan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/0123h00  Oman   vs Uzbekistan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT3-1  Indonesia U22   vs Myanmar U22  
0 : 1/4
0.87
0 : 1/4
0.97
3.15
2.13
3.15
3.00
 
-0.99
2 1/4
0.81
Trực tiếp: VTV6
FT0-1  Malaysia U22   vs Thái Lan U22  
1/4 : 0
0.95
1/4 : 0
0.89
2.86
3.25
2.86
2.16
 
0.81
1 3/4
-0.99
Trực tiếp: VTV6
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT0-0  Kuwait   vs Bahrain  
0 : 0
-0.93
0 : 0
0.80
2.90
2.95
2.90
2.40
 
-0.96
1 3/4
0.82
FT2-0  Qatar   vs Jordan  
0 : 1/4
0.84
0 : 1/4
-0.96
2.80
2.19
2.80
3.50
 
0.93
1 1/2
0.93
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT0-0  Afghanistan   vs Maldives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FT1-0  Palestine   vs Philippines  
0 : 1/2
0.90
0 : 1/2
0.92
2.90
1.89
2.90
4.00
 
0.90
1 3/4
0.90
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT1-0  Myanmar (W)   vs Australia (W) U20  
1/4 : 0
0.88
1/4 : 0
0.94
3.55
2.75
3.55
2.10
 
0.88
3
0.92
FT1-1  Vietnam (W)   vs Thailand (W)  
0 : 1/4
0.99
0 : 1/4
0.83
3.40
2.28
3.40
2.55
 
0.85
2 1/2
0.95
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT2-0  India (W)   vs Hong Kong (W)  
1 1/4 : 0
0.65
1 1/4 : 0
-0.95
3.95
5.4
3.95
1.46
 
1.00
2 3/4
0.70
FT0-12  Syria Nữ   vs Iran (W)  
5 3/4 : 0
-0.75
5 3/4 : 0
0.45
 
 
 
 
 
0.50
6 3/4
-0.80
FT4-0  South Korea (W)   vs Uzbekistan (W)  
0 : 3 1/4
0.77
0 : 3 1/4
0.95
12.00
1.02
12.00
17.00
 
-0.98
4 1/4
0.70
FT2-0  Vietnam (W)   vs Myanmar (W)  
0 : 1 1/2
-0.88
0 : 1 1/2
0.58
 
 
 
 
 
0.79
3 1/4
0.91
Trực tiếp: K+PC
FT5-1  Jordan (W)   vs Philippines (W)  
0 : 1 3/4
0.76
0 : 1 3/4
0.96
5.90
1.19
5.90
7.30
 
-0.88
4 1/4
0.59
FT0-1  Tajikistan Nữ   vs U.A.E. (W)  
1 1/4 : 0
0.70
1 1/4 : 0
0.90
 
 
 
 
 
0.90
3 1/4
0.70
FT4-0  Iraq Nữ   vs Bahrain (W)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT1-1  India   vs Afghanistan  
1/2 : 0
0.82
1/2 : 0
1.00
3.30
3.15
3.30
2.00
 
0.95
2 1/2
0.85
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT1-1  Al Seeb SC   vs Dubai Club  
1 : 0
-0.98
1 : 0
0.82
4.10
5.90
4.10
1.45
 
0.92
2 3/4
0.90
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT3-0  Qatar U23   vs Yemen U23  
0 : 3/4
0.60
0 : 3/4
-0.78
3.95
1.50
3.95
4.90
 
0.95
2 3/4
0.85
FT0-2  Syria U23   vs Iran U23  
1/2 : 0
0.81
1/2 : 0
-0.99
3.25
3.05
3.25
2.06
 
1.00
2 1/2
0.80
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT0-2  Qatar U17   vs Bahrain U17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FT2-2  Oman U17   vs U.A.E. U17  
1/4 : 0
-0.93
1/4 : 0
0.75
2.95
3.6
2.95
1.95
 
1.00
2 1/4
0.80
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT0-0  Oman   vs U.A.E.  
0 : 0
-0.96
0 : 0
0.84
2.47
3.15
2.47
2.64
 
-0.88
1 1/2
0.74
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT2-3  Malaysia U16   vs Australia U16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FT0-0  Thailand U16   vs Vietnam U16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT1-7  Myanmar U18   vs Indonesia U18  
0 : 1/4
-0.81
0 : 1/4
0.61
3.25
2.47
3.25
2.47
 
-0.97
2 3/4
0.79
FT0-2  Malaysia U18   vs Thailand U18  
1/4 : 0
-0.85
1/4 : 0
0.66
3.20
3.55
3.20
1.90
 
-0.86
2 1/2
0.66
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT3-0  China (W) U19   vs Australia (W) U19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FT0-1  North Korea (W) U19   vs Japan (W) U19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT0-0  Thailand (W) U19   vs Vietnam (W) U19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT0-0  Jordan U22   vs Hàn Quốc U22  
1/4 : 0
0.97
1/4 : 0
0.85
3.20
3.15
3.20
2.03
 
0.80
2 1/4
1.00
FT0-1  Arập Xêut U22   vs Iraq U22  
3/4 : 0
0.85
3/4 : 0
0.97
3.20
4.5
3.20
1.72
 
0.78
1 3/4
-0.98
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT3-4  Vietnam U19   vs Myanmar U19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trực tiếp: VTV6
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
01/0919h00  East Timor   vs Brunei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/0919h00  Brunei   vs East Timor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT0-1  Australia (W) U16   vs South Korea (W) U16  
0 : 1/4
0.87
0 : 1/4
0.83
3.30
2.25
3.30
2.20
 
0.89
2 3/4
0.81
FT0-7  Hong Kong (W) U16   vs Vietnam (W) U16  
2 3/4 : 0
-0.93
2 3/4 : 0
0.63
 
 
 
 
 
0.65
3 3/4
-0.95
FT1-8  U.A.E. (W) U16   vs Jordan (W) U16  
4 : 0
-0.68
4 : 0
0.38
 
 
 
 
 
0.53
5
-0.83
FT1-2  Bangladesh (W) U16   vs India (W) U16  
1/4 : 0
0.70
1/4 : 0
-0.94
3.20
2.30
3.20
2.20
 
0.77
2 3/4
0.99
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT1-0  Uzbekistan (W) U19   vs Taiwan (W) U19  
0 : 1/4
0.85
0 : 1/4
0.97
3.55
2.11
3.55
2.75
 
-0.97
3
0.77
FT0-1  Tajikistan U19 Nữ   vs Hồng Kông U19 Nữ  
0 : 1/4
-0.68
0 : 1/4
0.50
 
 
 
 
 
-0.85
1 1/2
0.65
FT7-1  Australia (W) U19   vs Jordan (W) U19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FT2-0  Vietnam (W) U19   vs Iran (W) U19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FT0-6  Palestine (W) U19   vs Kyrgyzstan U19 Nữ  
3/4 : 0
-0.99
3/4 : 0
0.83
3.65
3.85
3.65
1.62
 
0.91
2 3/4
0.91
FT1-2  Myanmar (W) U19   vs Thailand (W) U19  
1 : 0
0.91
1 : 0
0.93
4.20
4.55
4.20
1.52
 
0.96
3
0.86
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT1-2  U.A.E. U23   vs Oman U23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FT5-2  Saudi Arabia U23   vs Kuwait U23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT0-0  Japan U19   vs Saudi Arabia U19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày GiờTrận ĐấuChâu ÁTài XỉuChâu Âu
FT3-1  China (W)   vs Thailand (W)  
0 : 2
-0.93
0 : 2
0.76
5.60
1.20
5.60
8.90
 
0.91
3 1/4
0.91
FT1-0  Japan (W)   vs Australia (W)  
1/4 : 0
0.88
1/4 : 0
0.94
3.15
2.87
3.15
2.19
 
1.00
2 1/2
0.80

© Copyright by bongda352.com. All rights reserved - Tổng hợp lịch thi đấu các trận bóng đá mới nhất